A Son / Daughter Comes Home

wp-1484919572506.jpg

A son or daughter comes home ….

His / her trip was like no other, full of adventure to

the outside world.

Nobody knew his / her story because they would not listen;

because they only heard what they wanted to hear.

Nobody saw his / her story;

because they just saw what they wanted to see

No one saw how he / she struggled and tried;

they were just jealous of the adventurous life that he / she lived

No one saw, heard or listened to his / her true story;

he / she didn’t fail; in any way;

he / she has given everything and that was more than enough

And that’s exactly what made him / her the person he / she is now.

A son or daughter has come home

WELCOME HOME, DEAR SON OR DAUGHTER

(and just so you know…. He or she could be your son,, your daughter, your brother, your sister, your cousin, your best friend or just a person you know from your childhood…..)

wp-1489043150070.jpg

(Dutch Translation)

Een zoon of dochter komt naar huis….

Zijn/haar reis was als geen ander, vol avontuur

voor de buitenwereld.

Niemand wist zijn/haar verhaal omdat ze niet wilden

luisteren; omdat ze alleen maar datgene hoorden

wat zij wilden horen.

Niemand zag zijn/haar verhaal;

omdat ze alleen maar zagen wat zij wilden zien

Niemand zag hoe hij/zij

worstelde en probeerde;

ze waren alleen maar jaloers op dat

avontuurlijke leven dat hij/zij leefde

Niemand zag, hoorde of

luisterde naar zijn/haar ware verhaal;

hij/zij heeft niet gefaald; in geen enkel opzicht;

hij/zij heeft alles gegeven en dat was meer dan genoeg

En precies dat is wat hem/haar maakte

tot de persoon die hij/zij nu is.

Een zoon of dochter is thuis gekomen

WELKOM THUIS, LIEVE ZOON OF DOCHTER

(En zodat je het weet …. Hij of zij kan je zoon, je dochter, je broer, je zus, je neef, je nicht, je beste vriend of gewoon een persoon zijn die je kent uit je jeugd…..)

hil

By Hilde Jetten (March. 2017)